Redaktionella tjänster

Jag har haft en del uppdrag inom förlagsbranschen och arbetar gärna som redaktör och med manusutveckling främst inom facklitteratur, populärvetenskap och biografier eller liknande. Jag har en med.kand. i psykologi, fil.mag. i genusvetenskap och har även studerat idéhistoria, sociologi och läser kontinuerligt olika typer av titlar inom flera ämnesområden. Min breda ämnesbakgrund gör att jag lätt sätter mig in i olika texter och min estetiska sida gör att jag även håller ett öga på texten som bok. Jag hjälper dig gärna med ditt manus. Hör av dig om du vill ha mer information eller en prov-redigering!


Producentskap

Jag har drivit flera konstnärliga projekt tillsammans med en kollega och har därmed erfarenhet av idéutveckling, projektansökningar, budgetarbete, kontraktsskrivning och andra producentrelaterade uppgifter. Behöver du hjälp med ett projekt? Vet du inte hur du ska starta eller behöver du hjälp att ro ett projekt i hamn? Behöver du någon att bolla med? Jag kan hjälpa till att planera ditt projekt och ge feedback på ansökningstexter med mera. Hör av dig för ett förutsättningslöst möte!    


Pedagogiska föreläsningar om viktiga ämnen


Utifrån min kompetens inom psykologi, jämställdhetsarbete samt inom området teknologi och konstnärligt skapande så skräddarsyr jag föreläsningar för olika målgrupper. Jag har bland annat föreläst om jämställdhetens historia och förändringsstrategier på Noblemuseet i Stockholm samt med en kollega hållit i föreläsningar och kurser om digital teknologi och konstnärligt skapande. Jag har även medverkat vid panelsamtal på bl.a. Högskolan i Skövde, Stockholm Fringe Festival, Kulturhuset stadsteatern samt på Scenkonstbiennalen. Jag kan erbjuda föreläsningar om bland annat:


  • Digital teknologi i relation till utvecklingsprojekt och konstnärligt arbete
  • Jämställdhet & Jämställdhetsintegrering
  • Psykologi
  • Estetiska lärprocesser  


Jag har även möjlighet att skräddarsy föreläsningar om fler ämnen kopplade till min kompetens. Hör av dig om du har önskemål eller funderingar! 

Workshops

Jag kan erbjuda workshops som bygger på föreläsningar eller designa en workshop tillsammans med dig. Jag erbjuder också workshops tillsammans med Anna Näsström och du kan läsa mer om det på Ongoing Realities hemsida. Coaching

Info kommer